Blog

Yapıları bal peteği veya kafese benzeyen, değişebilir katyonlar ve su ihtiva eden, 2 - 12 Ao boyutlarında milyonlarca kanal ve bosluklardan ibarettir

Zeolİt ve kullanIm alanlarI

Yapıları bal peteği veya kafese benzeyen, değişebilir katyonlar ve su ihtiva eden, 2 - 12 Ao boyutlarında milyonlarca kanal ve bosluklardan ibarettir. Katyonlar zayıf bağla bağlı olduklari için zeolitler iyonlarını kolaylıkla değiştirebilirler. Gözeneklerdeki su molekülleri, ısıtıldığında zeolitik yapıyı kolaylıkla terk ederler veya tekrar adsorblanabilirler.

Zeolitin yapı birimi AlO4 veya SiO4 dörtlüsüdür.
Son 200 yilda 50 tip doğal zeolit ve 200`den fazla sentetik zeolit tanımlanmıştır. Zelolit, kendi doğal yapısı gereği ağır metal çekici ve tucudur. Doğal zeolitler, çıkarıldıkları coğrafi bölgenin doğal yapısında var olan ağır metalleri içine çekmiş olabileceği için bunların insan sağlığı için kullanımı riskli olabilir. Bu nedenle Nanotech olarak hiç bir üründe doğal zeolit kullanılmamıştır. Sentetik zeolitler bu açıdan son derecede güvenlidir. Dünyada Zeolitlerin sekiz tanesi ticari önem tasimaktadir. Bunlar; Klinoptilolit, Çabasite, Analsim, Eriyonit, Ferrierit, Hoylandit, Laumontit, Mordenit, and Fillipsit`dir

Duyurular

29

- SilverAge Markalaşıyor..

Nano gümüş teknolojisi kullanarak yeni geliştirdiğimiz SilverAge marka başvurusu yapılmıştır.
29

- duyuru 2

Özet metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin
24

- Duyuru 3

Özet metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin tekst yazı metin